Отзиви от медите и снимки от откриването на изложбата „Тракийското злато от България. Легендите оживяват" в Москва

Отзиви от медите и снимки от откриването на изложбата „Тракийското злато от България. Легендите оживяват" в Москва

Интервю на проф. Маразов за изложбата “Тракийско злато от България. Легендите оживяват.” - 30.09-30.11.2013, Москва

Интервю на проф. Маразов за изложбата “Тракийско злато от България. Легендите оживяват.” - 30.09-30.11.2013, Москва

В. Инкова, Три ритона с протоми на елен 4 в. Пр. Хр. Еднакви и различни

В изложбата "Ожившие легенды. Фракийское золото из Болгарии" участват три ритона от „Колекция Васил Божков”, които впечатляват с изключителната си прилика. И трите се състоят от протоми на скачащи елени и високо издигнати и разширени към устието рогове.

Иван Маразов, Царска идеология и изкуство у траките

Траките били безписмен народ и затова са останали беззащитни пред историята. Цялата информация за тях идва от инокултурни източници: елински, римски, византийски. Трябва да се допълни, че и тези данни са оскъдни, фрагментирани, съотнесени с чуждата действителност и затова понякога изкривяват реалността. Единственият домашен извор са археологическите находки, но и тук, за съжаление, често не са ясни обстоятелствата и контекстът на намиране на отделни предмети. Затова и реконструкцията на тракийската култура си остава трудна задача.

Тричасова лекция в изложбата "Тракия и Древният свят XV - I в. пр. Хр. - колекция Васил Божков"

В събота, 26 март 2011 г. проф. Иван Маразов изнесе лекция в изложбата „Тракия и древният свят - Колекция В. Божков” пред студенти от Нов български университет и Национална акадамия за изящни изкуства.

Започна "Тракия и Древният свят XV - I в. пр. Хр. - колекция Васил Божков"

Изложбата "Тракия и Древният свят XV - I в. пр. Хр. - колекция Васил Божков" посрещна първите си посетители.

Изложбата "Тракия и Древният свят XV - I в. пр. Хр. - колекция Васил Божков" бе представена пред медиите

На 21.03.2011 година в Националният исторически музей отвори врати изложбата "Тракия и Древният свят XV - I в. пр. Хр. - колекция Васил Божков".

СЛОВО НА ИЗВЪНРЕДНИЯ И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РУСИЯ В БЪЛГАРИЯ Ю. Н. ИСАКОВ

ВСТЪПИТЕЛНО СЛОВО НА ИЗВЪНРЕДНИЯ И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РУСИЯ В БЪЛГАРИЯ Ю. Н. ИСАКОВ КЪМ КАТАЛОГА НА ИЗЛОЖБАТА „СПАСЕНИТЕ БОГАТСТВА НА ДРЕВНА ТРАКИЯ ОТ КОЛЕКЦИЯТА НА ВАСИЛ БОЖКОВ"

Гергана Кабакчиева, Формиране на културата в Тракия през римската епоха

Траки е наименование за обединението на многобройните тракийски племена, които са обитавали огромен ареал от Карпатите на север до Егея на юг, от долината на р. Тимок на запад до Черно море на изток. Подобно на скитите те са определени от бащата на историята Херодот като един от най-големите народи на древността.

Иван Маразов, ДРЕВНА ТРАКИЯ.ИЗКУСТВО И МИТ

Българските земи са били център и кръстопът на висока култура още от епохата на неолита. Варненският халколитен некропол ни дава първото обработено злато в света, и то в количества и предметни форми, каквито не са познати никъде другаде в Европа по това време.